Karl Marx, Kapital, first Serbo-Croatian translation

----------------------------------------------------

 

 

Moša Pijade (1890-1957) was a teacher, journalist, partisan and president of the Serbian republic. As a member of the illegal Communist party of Yugoslavia he was imprisoned from 1925 to 1939. In prison he met Rodoljub Čolaković (1900-1983) a member of Crevena Pravda, a group accused of killing interior minister Milorad Drašković in 1921. Together they translated volume one of „Das Kapital“ in Serbo-Croatian and published it under the pseudonyms Milovan Porobić and R. Bosanac. The second volume was translated by Moša Pijade alone.

 

 

“Kapital” was published by Kosmos edition in the series Karijatide that was created in order to popularize modern thinkers like Freud, Hegel, Bergson, Adler, and Jung. Until 1940, “Kapital” was the only translation of the series not to be printed in Cyrillic letters.

 

 

Kapital, volume 1

First Serbo-Croatian translation, 1933

1.

KARIJATIDE FILOZOFSKA BIBLIOTEKA KNJIGA TREĆA UREDUJE SVETOMIR LAZAREVIĆ 1933 BEOGRAD

KAPITAL KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE PRVA KNJIGA PROCES PROIZVO DNJE KAPITALA NAPISAO KARL MARX KOSMOS

(CAPITAL critique of political economy FIRST BOOK PROCESS CAPITAL PRODUCTION by Karl Marx KOSMOS)

838, [1] S., 1 Ill.

2.

5 Nekoliko napomena o ovom prevodu

11 Marxov predgovopr prvom izdanju

16 Marxov pogovor drugom izdanju

27 Prvi odeljak Roba I novac

803 Registar imena

816 Registar predmeta

839 ObjaŠnjenje nekih mera I neprevedenih izraza, Skraćenice

833 Sadržaj

3.

Preveli sa nemačkog jezika M. POROBIĆ I R. BOSANAC Za štampu priredio A. CESAREC Opremu i naslovne listope za izdanja “Kosmos” izraduje VLADIMIR KIRIN

(Translated from the German language by M. Porobić and R. Bosanac. For publishing by A. CESAREC equipment and Oct. title for release "Cosmos" prepared, Vladimir Kirin)

Štampala ZAKLADA TISKARE NARODNIH NOVINA u Zagrebu, septembra meseca 1933

(Printed FOUNDATION PRINTING Official Gazette in Zagreb, September 1933)

 

 

Kapital, volume 2

First Serbo-Croatian translation, 1934

1.

KARIJATIDE FILOZOFSKA BIBLIOTEKA KNJIGA ŠESTA UREDUJE SVETOMIR LAZAREVIC 1934 BEOGRAD

KAPITAL KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE DRUGA KNJIGA PROMETNI PROCES KAPITALA NAPISAO KARL MARX KOSMOS

(CAPITAL critique of political economy SECOND BOOK SALES PROCESS CAPITAL by Karl Marx KOSMOS)

550, [1] S.

2.

5 Nekoliko reči od prevodioca

9 Engelsov predgovor

29 Prvi odeljak Metamorfoze kapitala I njihovo kruženje

511 Pisma o il knjizi “Kapitala”

525 Napomena prevodioca

529 Registar

547 Sadržaj

3.

Original pripremio I predgovor napisao FRIEDRICH ENGELS Delo s nemačkog jezika preveo M. POROBIĆ Prevod za štampu priredio VESELIN MASLESA

(Original I prepared foreword by Friedrich Engels Working with the German language translated by M. POROBIĆ Translation for publishing by Veselin Masleša)

Štampala ŠTAMPARIJA JUGOSLOVENSKI DNEVNIK u Novum Sadum, oktobra meseca 1934

(By print YU DIARY in Novum Sadum, October 1934)

4.

 

 

Bibliography:

--------------

 

 

From the collections of the Karl Marx Memorial Library Luxembourg

 

 

Copyright Karl Marx Memorial Library Luxembourg 2017

 

 

Home